Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24

Usługi księgowe

Usługi księgowo-finansowe obejmują następujące czynności:
 • prowadzenie księgowości wszystkich rodzajów ewidencji (księgi handlowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany);
 • bieżącego ewidencjonowania operacji gospodarczych;
 • obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT);
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT);
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów związanych z VAT oraz sporządzenie deklaracji podatkowych VAT, VAT UE;
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT, CIT;
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych:
  • a) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
  • b) wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (WDT);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • prowadzenie polityki magazynowej;
 • kontrola kilometrówek dla celów PIT, CIT lub VAT;
 • rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, przepływy finansowe);
 • rozliczenia z kontrahentami (potwierdzenia sald, kartoteki, wezwania do zapłaty);
 • badanie prawidłowości kwalifikacji dokumentów księgowych pod względem przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości;
 • rozliczanie dotacji
 • przedstawiania wyników ekonomicznych firmy za wybrane okresy;
© 2015 Mariola Gielec Biuro Rachunkowe

ul. Tęczowa 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
Tel. 605 057 071

Polityka prywatności oraz cookie
Godziny otwarcia:
Pn-Pt w godz. 800 - 1600
po wcześniejszym uzgodnieniu w godz. 1600 – 2000
Created kpkrycho