Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24

Usługi kadrowe

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem wymaganych terminów.

Oferujemy:
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • przygotowywanie wymaganych prawem dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy;
 • przygotowanie umów cywilno-prawnych;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • monitoring czasu trwania umów okresowych, nabycia określonych uprawnień pracowniczych, obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników i członków rodziny do ZUS;
 • przygotowanie regulaminu pracy, wynagrodzeń;
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników w oparciu o obowiązujące składniki wynagrodzenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków ZUS, rozliczenia należnego podatku, składek ZUS;
 • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń pracowników;
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z właściwymi urzędami w sprawach związanych z zajęciami wynagrodzeń;
 • sporządzanie druków ZUS Z-3;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA łącznie z raportami ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA;
 • sporządzanie deklaracji PFRON miesięcznych i rocznych;
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4 R;
 • przygotowywanie ustalonych w umowie raportów i zestawień płacowych niezbędnych w bieżącym zarządzaniu firmą;
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło oraz sporządzanie list płac;
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11, PIT-40;
 • pomoc podczas kontroli ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego, redagowanie protokołu dotyczącego spraw pokontrolnych.
© 2015 Mariola Gielec Biuro Rachunkowe

ul. Tęczowa 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
Tel. 605 057 071

Polityka prywatności oraz cookie
Godziny otwarcia:
Pn-Pt w godz. 800 - 1600
po wcześniejszym uzgodnieniu w godz. 1600 – 2000
Created kpkrycho